Nezabezpečená WiFi síť je problém

Nejprve trocha techniky. WiFi je označení pro lokální bezdrátovou síť. U připojení k internetu kabelem, tak lze za pár korun (od 500,-) vytvořit vaši vlastní internetovou síť. Přesně takovou, jakou známe z restaurací, obchodních center atp., jejichž majitelé WiFi chápou, jako nadstandardní službu zákazníkům/klientům. Problém je, když se na takovou síť připojí terorista!

Každou WiFi síť lze chránit na několika úrovních heslem. Takové heslo může mít třeba 16, nebo 32 znaků. O tom, že lze zjistit heslo i u zabezpečené WiFi sítě nemluvě. V Německu například čerstvě dospěli k názoru, že nechráněné WiFi sítě jsou hrozbou a možná se tak dočkáme toho, že po ulicích nebude jezdit Google vozidlo které mapuje WiFi sítě – místo toho se pozmění funkce vozidel tajných služeb a policií a ty budou hledat vlastníky WiFi sítí, vodit je k soudu za to, že umožňují „teroristům“ využívat jejich infrastrukturu. V Německu je za nezabezpečenou WiFi pokuta 100 Euro.

Nezabezpečené WiFi sítě však představují skutečnou a velmi reálnou hrozbu. Mohou být použity pro nelegální aktivity, přičemž odpovědnost se může velmi lehce ocitnout na bedrech nikoliv zločince, ale provozovatele sítě. Celkem logicky je jasné, že za aktivity na nezabezpečené WiFi je zodpovědný vlastník/provozovatel.

Několik „rad“ jak si krýt záda:

1. Používejte zabezpečení WPA (WPA2) protokol. WEP je sice jednodušší, ale nechrání vlastně vůbec nic.

2. WiFi routery mají tovární nastavení. Tzn. standardní SSID a standardní heslo. Změňte jej!

3. K vámi provozované WiFi připojujte jen známé (firemní, rodinné…) MAC adresy.

4. Dávejte pozor pokud používáte WiFi v restauracích, na letištích nebo kdekoliv jinde. Lze Vás odposlouchávat.

5. Analyzujte pohyb na vaší WiFi.

Například Google shromažďováním dat z WiFi sítí udělal chybu. V očích veřejnosti ho to velmi poškodilo, ale přiznejme si, že ve skutečnosti google vozy nedělali nic jiného, než dělají stovky lidí každý den. Na Internetu prostě neexistuje soukromí. Cokoliv na Internetu píšete, přenášíte, komunikujete, může být odchyceno a je velmi pravděpodobné, že odchyceno je. Pokud chcete své soukromí chránit, zahoďte mobilní telefon a už nikdy se nepřipojujte k Internetu.

Přehled zabezpečených a nezabezpečených WiFi v centru Prahy.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top