Jak došlo ke světové revoluci

Duggan byl černošský chlapec, který žil na předměstí Londýna. Bylo mu 16 let. Byl mladý, plný elánu a po škole chtěl pracovat. Psal se rok 1998. Jeho život se však vydal zcela jiným směrem. Za 13 let se světová revoluce bude jmenovat po něm. DUGGAN REVOLUTION – FREE WORLD

Voňavé srpnové nedělní ráno, začíná rozprostírat své vůně. Je 7. srpna 2089. 78 let po velké Duggenově revoluci se o ní učí děti ve školách jako o novém začátku lidstva na kontinentně, který dnes nazýváme Mattera. Moderní svět zkrátka potřebuje mezníky ve svém vývoji pojmenovat. Průzkumy říkají, že 85% obyvatel středozemě ví, kde byl Duggan, ale pouze 15% dokáže pojmenovat místo, kde revoluce začala. Londýn.

Statisícová armáda mladíků a dívek bez identity pustošila před 78 lety Londýnské čtvrti. Záminkou pro tohle řádění, byla smrt Marka Duggena, který byl údajně zabit britskou policií 4. srpna 2011. Až na příčinu smrti se okolnosti jeho konce nikdy nevysvětlili. Dokonce ani v roce 2061, tedy po 50 letech, kdy skončila promlčecí lhůta Wimhernově komisi, nebyli zveřejněny žádné podrobnosti o počátku této světové apokalypsy. Zčásti proto, že v té době ještě neexistoval internet tak jak byl znám před Duggenovou revolucí a zčásti proto, že se materiály jednoduše ztratili.

Malá Massy od vedle, když voní z naší kuchyně koláče, hlavně ty s makawi – novodobého tropického ovoce, přijde za jejich sladkou vůní a dožaduje se historických faktů. Děsně jí historie zajímá. „Strejdo, jak se menoval ten druhej Mark, kterej pomoch tý revoluci?“ povídá.  „Zuckerberg…“, odpovím. „Ale on jí pomohl jen nepřímo. Tenkrát jen rozjel ten facebook. Takže se na revoluci nepodílel, jen vytvořil prostředek, který byl pro logistiku Dugennovy revoluce použit. Teda spíš zneužit.“

Berlín ležel na severovýchodě Německa, zhruba 70 km západně od hranic s Polskem. Historie tohoto staroněmeckého města se začalo formovat v roce 1244. V roce 2011, tedy o 767 let později se začala psát historie jeho konce. K tak mohutné vzpouře by totiž nikdy nedošlo, kdyby neexistovaly sociální sítě jako byl Facebook, Twitter a další. Do srpna roku 2011 dosud nikdy v historii nebylo možné zorganizovat anarchistickou válku tak rychle. Berlín byl totiž prvním velkým městem tehdejší Evropy, o kterém dnes historikové hovoří jako o místě, kde mladí lidé vyšli do ulic a křičeli hesla o policejní zvůli.

Rabováním, zapalováním aut a domů v Londýně to tehdy všechno začalo. Během několika málo dnů, byli aktivováni podobně smýšlející obyvatelé velkých evropských měst. Berlín, Bonn, Athény, Řím, Barcelona. Přidávalo se stále více ozbrojených teroristických buněk téměř po celém světě. Během prvního roku zanikly evropské instituce, státní organizace a establishment padl na lopatky. Policejní a vojenské oddíly se transformovaly do aktivních revolučních složek. Velká Duggenova revoluce začala…

Tento příběh je fikce, který se zabývá otázkou možného zapojení sociálních sítí do globálních revolucí.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top