Kdy přiletí čáp, Františku 2011

V loňském článku „Kdy přiletí čáp, Františku?“ jsem informoval o zajímávé soutěži Pivovaru Herold. Letos budeme opět všichni tipovat, kdy že ti čápi přiletí o)

V roce 2010 byl můj tip velmi ovlivněn neznalostí ornitologického prostředí. Tipoval jsem 6. dubna, avšak bílý švihák přiletěl již 25. března a jeho družka o den později.  Letos tipuji o den kratší přílet. 24 března je tu jeden z nich jako na koni! Zapojte se i vy a vyhrajte prohlídku pivovaru!

Hrabě Jan Nepomuk Pálffy, majitel zámku a pivovaru, vždy odměnil sudem piva toho zaměstnance, který mu jako první přinesl zprávu o jarním příletu čápa na komín zámeckého pivovaru v Březnici.

Společnost Pivovar Herold Březnice a.s. vyhlašuje spotřebitelskou soutěž, výherní cenou je prohlídka pivovaru spojená s ochutnávkou piva.

Vítězi se stanou ti účastníci soutěže, kteří uhodnou data příletů čápů na pivovarský komín. Máte dvě šance, tipovat můžete přílet čápa i čápice.

Datum příletů sledují a potvrdí pověření pracovníci pivovaru.

Každý účastník soutěže může zaslat pouze dva tipy, kdy čápi přilétnou (přílet čápa a přílet čápice).

Zaslání předpokládaných dat příletů, emailové adresy, jména a příjmení na email cap@pivovar-herold.cz znamená zařazení do soutěže.

Datum a čas prohlídky pivovaru určí společnost Pivovar Herold Březnice a.s., zveřejní ho s dostatečným předstihem na webových stránkách pivovaru.

Více ZDE

Foto: Pivovar Herold

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top