Pivní fenomény – Meziboří a Litvínov

Náš spolek si klade za cíl vyhledat a následně zhodnotit v předem daných kritériích a kategoriích taková zařízení, ve kterých je jedním z  primárních úkolů točení piva. Nehodnotíme však pouze pivo a jeho senzorické vlastnosti. Zajímá nás celkový koncept restauračního zařízení, také kuchyně, zázemí, toalety, pestrost nabídky, ceny a v neposlední řadě i personál.

Únor:
HORAL, HAVÍŘ, CHEMIK, ZAPLAŤ PIVO A MLUF – Meziboří a Litvínov

Město Litvínov datuje svou první zmínku do roku 1352. Původně se však jednalo o Horní a Dolní Litvínov. V 19 století se v okolí již spojených měst rozvinula těžba hnědého uhlí. V roce 1939 byl v Záluží jižně od města pod názvem STW-(Sudetenländische Treibstoffwerke) založen velký chemický závod na výrobu syntetického benzínu z uhlí, dnešní Unipetrol. Dnes žije v Litvínově téměř 30 tisíc obyvatel a je významným střediskem chemického a textilního průmyslu, též křižovatkou dálkových ropovodů. V okolí se stále těží hnědé uhlí, byť je většina dolů v útlumu. Životní prostředí je zatíženo průmyslovými emisemi. V Litvínově je také mnoho rozsáhlých sídlišť, která byla vybudovaná zejména v 70. letech 20. stol. (Pod Lesem, Hamr, Janov…). V některých z nich nekontrolovaně narůstají problémy s neplatiči.

Město Meziboří se nachází přibližně1,5 km severně od Litvínova na úpatí Krušných hor. Titul města získalo v roce 1960. V současné době zde žije asi 5000 obyvatel.Takto vypadá zevrubný místopis dalších, v pořadí již šestých Pivních fenoménů. Tentokrát zavítáme do podniku, který je určen k pronájmu za 9,5 milionu korun, zastavíme se na oficiálních místech, kde zasedá politická opozice města, projdeme vyhlášené havířské palírny a skončíme v nádražní hospodě, kde mají čtvrtou pípu.

Opouštíme zažité koleje a vydáváme se hodnotit tvrdou a sirovou realitu. Kde je lidem po práci nejlépe? Jaká je zde restaurační tendence? Chodí zde například na obědy celé rodiny? Najdeme zde restauraci, která nabízí zajímavá piva? Jaká je obecná úroveň služeb a váží si hosta i zde?

Kam  se podíváme:
Meziboří
Restaurace Hvězda
Radnice

Litvínov

U Partyzána
Sklípek
Barborka
Marjánka
Mikrokonsult
Nádražní restaurace

Více informací o Pivních fenoménech nalezneš na webu www.pivnifenomeny.cz

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top