O přátelství

Čas a prostor, do kterého se narodíme, nás formuje. Utváří naše životní hodnoty. Já se narodil do doby, kdy přátelství nebyl facebookový výraz, kdy dané slovo byl zákon, a na odpověď od své milé jsem čekal třeba celý týden. Jo  a lezli jsme po stromech!

Osobnost člověka se utváří velmi brzy, ještě v předškolním věku. V dospělosti už se nemění, může být transformována do jiné části osobnosti, ale základní hodnoty, vztah k sobě, k druhým a ke společnosti jsou více méně dány. Jsou zapsané uvnitř nás, v našich duších.

Já jsem se narodil do doby, kdy přátelství mezi klukama bylo velmi pevným poutem. Když jsme se na něčem domluvili, tak to platilo. A fungovalo to i bez sociálních sítí a mobilních telefonů. Takové vztahy jsme vzájemným přátelstvím budovali roky. Dnes si myslíme, že když si někoho přidáme do přátel na Facebooku, že jsme s ním prožili půl života. A že když ho odstraníme, že to funguje jako v životě.

Naší sociální sítí byla ulice. Městský park, kde jsme jezdili na kole, nebo kopec, kde jsme v zimě bobovali. V létě jsme lezli po stromech a trhali jsme hrušky. Nerostly v sadech, ale normálně na cestách v polích, … tam, co je dnes to sídliště. Tehdy jsem psával dopisy. A na odpověď, která byla psaná ručně s diakritikou a měla třeba čtyři stránky, jsem čekal i týden.

Nerozlišoval jsem mezi slovem kamarád a přítel. Moji nejbližší měli jména. Byl to Slávek, Eda, Líba, Kamila, Petra a další. Důležitější, než nálepka takového vztahu, byla jeho hloubka. Co jsme pro sebe znamenali, co jsme pro sebe dokázali udělat. Nepsali jsme si žádné zprávy, smsky, nebo emaily, protože nic takového neexistovalo. Když se někomu něco nelíbilo, tak to tomu druhému řekl. Když měl někdo někoho rád, tak jí to řekl. Když někdo potřeboval pomoc, dostalo se mu jí bez dalšího očekávání, co za to.

Tyhle základní hodnoty máme v sobě. Jsou zapsané v našich duších, jako zaváděcí programy mnohých životních situací do kterých se dostaneme. Naše podvědomí vždy spustí daný program a vyvolá řešení. Chraňme si vlastní osobnostní hodnoty a mějme na paměti své životní priority.

Udržujme přátelství, které za to stojí. Přejme lásku a štěstí.

Odpouštějme!

A když někoho máme rádi, řekněme mu to …

Business teamwork join hands together. Business teamwork concept
Scroll to Top