Milovníci zvířat jásají, v Tróji byla otevřena zoologická zahrada

Dnešní slunné počasí bylo tou nejlepší pozvánkou do nově otevřeného parku, kde se chová nemalé množství cizokrajných zvířat. Uzavírá se tak bezmála 50 let diskusí o první zoologické zahradě v našem hlavním městě.

Právě v roce 1881 vznikl první záměr na vybudování zoologické zahrady. Hrabě Mořic Sweerts-Sporck 11. února otiskl v pražském deníku Prager Tagblatt text, ve kterém vyzýval postavit na počest sňatku korunního prince Rudolfa zoologickou zahradu. Leč se mnoho dobrovolníků, i finančních, nalezlo, celý plán byl naneštěstí zapomenut.

Až v roce 1904 byl středoškolský profesor Jiří Janda pověřen primátorem Prahy dr. Grošem, aby vypracoval plán na výstavbu parku se zvířaty. Celý plán měl jeden zásadní zádrhel, nebyly pozemky.

Po založení naší slavné republiky zvolil v roce 1919 Poradní sbor matematicko-přírodovědecký při ministerstvu školství a národní osvěty skupinu lidí, kteří měli celý projekt zoo dotáhnout do úspěšného konce. Do čela této skupiny se v roce 1923 dostal opět Jiří Janda, který už měl mnohem lepší pozici. V roce 1922 totiž štědrý velkostatkář Alois Svoboda daroval své pozemky v pražské Tróji. Založení zoologické zahrady tedy nic nebránilo.

Práce však šly velice pomalu a tak až koncem roku 1927 bylo oploceno prvních 8 hektarů pozemků.

Zlom přišel až v roce 1930, kdy cirkus Rebernigg daroval zoo lvici Šárku. Spolu s vlčicí Lottou, koňmi Převálskými Minkou a Alim a dalšími zvířaty, se všichni dočkali úspěšného otevření zoo, který probíhá právě dnes. Je oploceno přesně 24 hektarů pozemku. Jejím ředitelem se zcela zaslouženě stal Jiří Janda.

Nicméně návštěvníci pražské zoo, bděte! Zoologická zahrada v pražské Troji je stále ve výstavbě, proto dbejte zvýšené opatrnosti.

stalo se 28. září 1931 Zdroj

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top